hospodář, m.

k hospoda²

1. hostinský, majitel „hospody²“ 1; (ve vězení) žalářník

2. hostitel, kdo přijímá hosta

3. osoba v nadřízeném nevrchnostenském postavení, zvl. hospodář, majitel domu („pán“ I/1); též fig.

4. čí (ženy) manžel

5. osoba v nadřízeném postavení, zvl. vladař, vrchnost („pán“ I/2); též relig.

6. čeho ap. správce, kdo se stará o něčí majetek; (statku) šafář

7. jaký hospodář, kdo spravuje vlastní majetek

Též jm. osob. – K 6: též za lat. stabularius, oeconomus

logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).