ryk, -a/-u m.

k ryčěti

ryk, křik

vřava, hluk, hřmot

expr. ve funkci interj. výkřik, zvolání

Ve funkci interjekce jen ve slovnících

 

rykel, -kle m.

sr. střhn. rigel

kmen stromu, zvl. částečně opracovaný

závora n. vzpěra

Sr. rýl². V GestaU 192 omylem rybel

 

řězokravstvo, -a n.

k řězati a krájěti (?)

řemeslo, živnost kráječů sukna

Jen u Klareta. Tvořeno neústrojně.

Sr. řězatenstvo, řězstvo

logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).