František Ladislav Čelakovský: Dodavky ke slovníku Josefa Jungmanna. Praha 1851.

Elektronický text Čelakovského Dodavků byl dokončen v roce 2007; podíleli se na něm Alena M. Černá, Boris Lehečka, Karel Oliva a studentky FF UK v Praze Tereza Honková a Kateřina Ulmanová.

Za přípravu internetové verze slovníku děkujeme Pavlu Květoňovi.

logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).