Jan František Josef Ryvola: Slovář český, to jest slova některá česká jak od Latinářův, tak i od Němcův vypůjčená, zase napravená a v vlastní českou řeč obrácená k užívání milovníkův české řeči. [2. vydání]. Praha 1716.

Viz Knihopis č. K15153 (http://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=KPS&ccl_term=K15153), Jungmannova Historie literatury české V. 61.

Edici slovníku v r. 2005 pořídila a v Listech filologických s literárně-historickým komentářem publikovala Alena M. Černá (viz LF 128, 2005, s. 97–113.)

Na několika místech je v závorce drobným kurzivním písmem upozorněno na tiskové chyby. Přepis slovníku obsahuje některé nestandardní znaky z fontu TITUS (dostupný zdarma na webové stránce http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/unicode/tituut.asp).

Za přípravu internetové verze slovníku děkujeme Pavlu Květoňovi.

logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).