Václav Jan Rosa: Thesaurus Linguae Bohemicae. Praha, Knihovna Národního muzea, nová signatura IV D 81/1–7.

Transliterovaný elektronický přepis slovníku Václava Jana Rosy Thesaurus Linguae Bohemicae vznikl v rámci grantového projektu Komplexní filologický výzkum jazyka a literatury 17. a 18. století ve středoevropských souvislostech (GAČR 405/98/K032), jehož vůdčím duchem se stal prof. Alexandr Stich. Na přepisu tzv. Neuberkova opisu (Knihovna Národního muzea v Praze, nová signatura IV D 81/1–7) se podílela řada studentů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, mj. Dana Boudová, Vojtěch Černý, Eva Flanderková, Jana Rydlová, Zuzana Leštinová aj. Kolaci přepisů s předlohou měli na starosti zejména Ondřej Koupil, Jakub Krč, Jaromír Linda, Jan Linka, Radek Lunga, Boris Lehečka, Alena Nováková, Václav Petrbok, Alexandr Stich, Martin Stluka, Jana Šachlová, Martin Valášek a Blanka Zahajská. Elektronické zpracování textu a následné výstupy po technické stránce zajišťoval Boris Lehečka. Závěrečnou redakci elektronického přepisu provedl Martin Stluka.

Text Rosova slovníku je členěn podle tzv. kořenných slov, od nichž jsou (prefixací a sufixací) utvořena slova další (např. čich, čilý, čižba, počíhati). Abychom badatelům usnadnili jejich práci, zachováváme toto seskupení hesel na našich internetových stránkách. Jedno kořenné hnízdo tak představuje základní jednotku, která se uživateli zobrazí; bez ohledu na to, kolik samostatných hesel obsahuje a kolik stránek originálního textu zabírá.

Pro procházení textem slovníku jsou k dispozici dva soupisy hesel. Seznam kořenných hesel obsahuje pouze slova, která Rosa uvádí v rámci jednoho hnízda jako první. Index všech českých hesel obsahuje veškerá heslová slova uvedená v Rosově Thesauru s výjimkou zkrácených podob typu po-, z-biřmowati, které nerozepisujeme.

Počítačový přepis Neuberkova opisu Rosova Thesauru je transliterovaný, přičemž co nejvěrněji zachovává podobu grafémů používaných opisovačem. Pro bezproblémové zobrazení slovníku na internetu jsme museli repertoár používaných znaků upravit následujícím způsobem:
Speciální znaky

Uvádíme rovněž přehled neobvyklých znaků, které by se na některých počítačích mohly zobrazovat nekorektně (v podobě čtverečků):
Speciální znaky

Za přípravu internetové verze slovníku děkujeme Pavlu Květoňovi.

logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).