Podpora Vokabuláře webového

Během let 2020–2026 je Vokabulář webový podporován MŠMT ČR, projektem „Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy“ (LINDAT/CLARIAH-CZ, v letech 2023–2026 č. LM2023062, v letech 2020–2022 č. LM2018101).

V letech 2019–2021 byl vznik nového obsahu Vokabuláře webového podpořen projektem GA ČR č. 19-05654S „Čeština Daniela Adama z Veleslavína“.

V letech 2016–2019 byl provoz Vokabuláře webového zajišťován v rámci projektu MŠMT č. LM2015081 „Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (RIDICS).

Obsahová náplň a technická vylepšení Vokabuláře webového jsou od roku 2016 částečně hrazena z projektu Strategie AV21 v rámci výzkumného programu Paměť v digitálním věku.

Rozhojnění Vokabuláře webového o nové zdroje bylo v letech 2012–2015 podpořeno projektem Ministerstva kultury ČR č. DF12P01OVV028 „Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB)“.

Vokabulář webový dále vznikal v rámci projektů GA ČR č. P406/10/1140 „Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází)“ a P406/10/1153 „Slovní zásoba staré češtiny a její lexikografické zpracování“.

V letech 2005–2011 byla tvorba Vokabuláře webového podporována též projektem MŠMT ČR LC 546 „Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav)“.

logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).