Ediční zásady

Při vytváření elektronických edic odborné literatury se snažíme maximálně respektovat tištěnou předlohu. Zásadně do textu nezasahujeme, nedoplňujeme jej a nemodernizujeme. Jedinými zásahy jsou opravy nepochybných a zjevných tiskařských chyb; takové opravy většinou nesignalizujeme, u prací I. Němce na ně upozorňujeme v poznámkách pod čarou označených malými písmeny: na prvním místě je kurzivou uvedeno správné (tj. opravené) znění textu ve shodě s edicí, za grafickou značkou ] je uvedeno chybné znění pramenné předlohy.

Snažíme se napodobit i formální stránku předlohy, avšak jen do té míry, která je pro nás technicky schůdná a pro uživatele přívětivá (nedodržujeme např. všechny formáty a velikosti tištěného písma). Z obrázků, schémat a grafů zpřístupňujeme v pracích J. Gebauera zatím jen vlastní text, nikoliv grafické ztvárnění, u monografií I. Němce využíváme původní obrázky schémat a obrazových příloh. Hvězdičku označující poznámku pod čarou nahrazujeme číslicí v horním indexu.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).